Składki ZUS
Do 5 dnia miesiącaJednostki i zakłady budżetowe
Do 15 dnia miesiącaPłatnicy posiadający osobowość prawną (m.in. spółki kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje)
Do 20 dnia miesiącaPozostali płatnicy w tym opłacający składki na własne ubezpieczenia
Podatek do US
Do 20 dnia miesiącaPodatek dochodowy na zasadach ogólnych oraz podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych
Do 25 dnia miesiącaPodatek VAT wraz z wysyłką JPK
Inne
Do 20 dnia miesiącaSkładka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* Jeżeli termin płatności wypada w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy, to zostaje on przesunięty na kolejny dzień roboczy.