§1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Serwisu internetowego "Asystent kadrowego" (zwanego dalej Serwisem).
 2. W skład Serwisu wchodzą:
   a) Strona internetowa dostępna pod adresem: www.asystent-kadrowego.pl (zwana dalej Stroną internetową),
   b) Aplikacja mobilna "Asystent kadrowego" udostępniona w serwisie Google Play (zwana dalej Aplikacją mobilną).
 3. Autorem Serwisu jest Maciej Cepiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CMD Maciej Cepiński z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej Autorem).

§2. Zewnętrzni usługodawcy

 1. Serwis korzysta z usług Zewnętrznych usługodawców, którzy posiadają własną Politykę Prywatności.
 2. Strona internetowa oraz Aplikacja mobilna zawierają linki (odnośniki) do stron internetowych Zewnętrznych usługodawców.
 3. Aplikacja mobilna prezentuje reklamy od usługodawcy AdMob.
 4. Autor informuje, że kliknięcie w link lub reklamę może spowodować uruchomienie przeglądarki internetowej i otwarcie w niej strony Zewnętrznego usługodawcy lub podmiotu, który współpracuje z danym usługodawcą. Na tych stronach nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności.
 5. Linki do polityki prywatności Zewnętrznych usługodawców:
  - Google
  - Google Analytics
  - AdMob
  - iPersonel
  - Patronite

§3. Gromadzenie informacji

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są:
  - pliki sesyjne, usuwane automatycznie po opuszczeniu strony lub zamknięciu przeglądarki,
  - pliki stałe, przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu ich wygaśnięcia lub ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki cookies oraz pamięć podręczna urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez Zewnętrznych usługodawców do gromadzenia danych, takich jak adres IP Użytkownika, jego aktywność w Serwisie, identyfikator urządzenia oraz geolokalizacja. Adres IP oraz identyfikator urządzenia służą do sporządzenia anonimowych, zagregowanych statystyk. Nie umożliwają one zidentyfikowania konkrentej osoby. Więcej na ten temat w sekcji 4. Wykorzystanie informacji.
 3. Pamięć podręczna urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu jest wykorzystywana do zapisania informacji o wprowadzonym Kodzie dostępu do Strefy Patrona. Dostęp do pamięci podręcznej jest niezbędny do odblokowania zasobów Strefy Patrona. Więcej informacji o Strefie Patrona znajduje się w Regulaminie Serwisu.
 4. Przeglądarki internetowe umożliwiają zablokowanie zapisywania plików cookie oraz usunięcie tych, które zostały już zapisane. Należy mieć na uwadze, że może wiązać się to z niestabilnym działaniem stron internetowych. Opcje zarządzania plikami cookie różnią się w zależności od przeglądarki internetowej. Instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek:
  - Google Chrome
  - Google Chrome dla systemu Android
  - Mozilla Firefox
  - Opera
  - Safari
  - Safari dla systemu iOS
  - Microsoft Edge
 5. Użytkownik za pomocą platformy Patronite, może dobrowolnie przekazać środki pieniężne na rzecz rozwoju działalności Serwisu. Zgodnie z Regulaminem Patronite, Autor otrzymuje dostęp do danych Patrona. Dane te nie są gromadzone przez Autora w żadnym zbiorze danych. Nie są także udostępnianie Zewnętrznym usługodawcom i innym podmiotom.

§4. Wykorzystanie informacji

 1. Google oraz AdMob przekazują informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, ale pozwalają Autorowi na dokonanie pomiarów statystycznych oraz analizę użycia Serwisu w celu poprawy bezpieczeństwa i ulepszenia świadczonych usług.
 2. Strona internetowa, za dobrowolną zgodą Użytkownika, zbiera anonimowe i zagregowane dane statystyczne, dzięki którym możliwe jest wykonanie analizy zachowania Użytkownika i sposobu w jaki korzysta ze Strony. Proces ten odbywa się za pomocą usługi Google Analytics. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych przez Google Analytics znajdują się pod poniższym adresem
  Google Analytics
 3. Informacje o Użytkowniku mogą być wykorzystywane do realizacji usług spersonalizowanego marketingu, dostarczanych przez Google, AdMob oraz ich zaufanych partnerów, dostarczających treści reklamowe.
 4. Dane takie jak aktywność Użytkownika, identyfikator oraz geolokalizacja urządzenia służą świadczeniu spersonalizowanych usług reklamowych (np. wyświetlenie baneru reklamowego o treści, którą Użytkownik potencjalnie będzie zainteresowany).
 5. Usługa spresonalizowanego marketingu w Aplikacji mobilnej realizowana jest w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika. Aplikacja mobilna na ekranie Ustawienia prywatności udostępnia narzędzie umożliwiające wyrażenie zgody Użytkownika na świadczenie usługi spersonalizowanego marketingu lub jej wycofanie.
 6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i udostępniania danych przez Google oraz AdMob znajdują się w polityce prywatności każdego z wymienionych podmiotów.
 7. Adres e-mail Użytkownika, który zdecydował się wysłać wiadomość na adres asystentkadrowego@gmail.com zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w ramach kontaktu zwrotnego, w celu omówienia tematu wiadomości (zaprojektowanie nowej funkcjonalności, naprawa zgłoszonego błędu, itp.). Adresy e-mail Użytkowników nie są udostępniane Zewnętrznym usługodawcom i innym podmiotom.
 8. Autor serwisu generuje kody dla Patronów, umożliwiające uzyskanie dostępu do części funkcjonalności Aplikacji mobilnej oraz strony internetowej. Kod ten składa się z losowo wygenerowanych znaków alfanumerycznych. Nie zawiera on żadnych danych, bądź też fragmentów danych Patrona. Kod może być wykorzystany przez dowolnego Użytkownika, na wybranym przez niego urządzeniu z zainstalowaną Aplikacją mobilną bądź w przeglądarce internetowej.
 9. Dane przekazane Autorowi przez platformę Patronite, służą jedynie realizacji zobowiązań wobec Patronów. W tym przypadku mowa o przekazaniu kodu dostępu do Strefy Patrona, stanowiacej zbiór funkcjonalności Aplikacji mobilnej oraz strony internetowej.
 10. Użytkownik posiadający kod Patrona, wprowadza go w Aplikacji mobilnej bądź na stronie internetowej, w celu weryfikacji i uzyskania dostępu do części funkcjonalności. Do poprawnego wykonania tego procesu nie są potrzebne dodatkowe dane, takie jak adres e-mail lub login.

§5. Bezpieczeństwo danych

 1. Autor w celu minimalizacji ryzyka wykorzystuje techniki bezpieczeństwa, takie jak polityka skomplikowanych haseł oraz regularne wykonywanie kopii zapasowych.
 2. Należy mieć na uwadze, że żadna metoda transmisji danych ani żadna elektroniczna pamięć masowa nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Autor może dokonać zmian w niniejszej Polityce prywatności.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie Polityki prywatności, proszę przesłać wiadomość e-mail na adres: asystentkadrowego@gmail.com