§1. Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy "Asystent kadrowego" udostępniony pod adresem www.asystent-kadrowego.pl. Uruchamiany za pomocą przeglądarki internetowej na urządzeniu elektronicznym (komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet.
 2. Autor - twórca Serwisu "Asystent kadrowego", Maciej Cepiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CMD Maciej Cepiński z siedzibą w Poznaniu.
 3. Użytkownik - osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z funkcjonalności i zasobów Serwisu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Opisane w nim zostały prawa i obowiązki Użytkownika oraz Autora.
 2. Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Serwis i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

§3. Zasady korzystania

 1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet.
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu w dowolnym momencie po połączeniu się ze stroną internetową za pomocą przeglądarki internetowej.
 3. Wszystkie zasoby udostępnione w Serwisie są darmowe.
 4. Informacje prezentowane w ramach Serwisu, w szczególności wyniki obliczeń, służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje te nie stanowią żadnej formy opinii prawnej ani urzędowej interpretacji przepisów. Autor podczas tworzenia treści zawartych w Serwisie korzysta ze źródeł, które sam uznaje za rzetelne i sprawdzone. Ze względu na możliwość wystąpienia błędów Autor nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści zawartych w Serwisie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzystuje informacje prezentowane w Serwisie.
 6. Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu spowodowane:
  - awarią urządzenia Użytkownika,
  - jakością połączenia z siecią Internet,
  - działaniem innych czynników, będących poza kontrolą Autora.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.07.2021 r.
 2. Autor ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w Serwisie.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Autora znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi osobny dokument. Dokument ten dostępny jest na stronie www.asystent-kadrowego.pl/polityka-prywatnosci.
 4. Wszelkie uwagi, sugestie i reklamacje mogą być przekazane Autorowi za pomocą poczty elektroniczej. Adres kontaktowy: asystentkadrowego@gmail.com