Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku

Asystent kadrowego rozbudowuje się dzięki Waszemu wsparciu. Dołączając do grona Patronów przyczyniasz się bezpośrednio do rozwoju całego serwisu. Wesprzyj projekt i zgarnij kod dostepu do zaawansowanych funkcji ze Strefy Patrona! [Sprawdź jak zostać Patronem]

Składki pracownika
Emerytalna9,76 %
Rentowa1,50 %
Chorobowa2,45 %
Zdrowotna9,00 %
Zdrowotna odliczana7,75 % 1
Składki pracodawcy
Emerytalna9,76 %
Rentowa6,50 %
Wypadkowa1,67 % 2
Fundusz Pracy2,45 %
FGŚP0,10 %
Składki podczas urlopu wychowawczego
Emerytalna19,52 %
Rentowa8,00 %
Zdrowotna9,00 %

1. Od 01.01.2022 r. zaliczka na podatek nie jest pomniejszana o wartość składki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać o zasadzie ograniczenia składki zdrowotnej do hipotetycznej zaliczki na podatek liczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi w dniu 31.12.2021 r. czyli w momencie gdy zaliczka na podatek była jeszcze pomniejszana o 7,75% składkę zdrowotną.

2. Dotyczy płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych i nie podlegają wpisowi do rejestru REGON. Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe są ustalane w różnych wartościach dla poszczególnych grup działalności. Szczegóły można znaleźć w poradniku "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" udostępnionym na stronie ZUS.