Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku

Asystent kadrowego rozbudowuje się dzięki Waszemu wsparciu. Dołączając do grona Patronów przyczyniasz się bezpośrednio do rozwoju całego serwisu. Wesprzyj projekt i zgarnij kod dostepu do zaawansowanych funkcji ze Strefy Patrona! [Sprawdź jak zostać Patronem]

USTAWIENIA
WYNIK
Godziny robocze: 0
Stawka godzinowa: 0,00
INFORMACJE

Instrukcja

1. Wybierz miesiąc, za który chcesz obliczyć stawkę godzinową.

2. Wprowadź wynagrodzenie pracownika, które stanowi podstawę do obliczenia stawki godzinowej.

3. Kliknij przycisk Oblicz. Asystent policzy wartość stawki godzinowej w oparciu o liczbę godzin roboczych z wybranego miesiąca.

Definicja

Stawka godzinowa w przypadku pracownika wynagradzanego stałą kwotą miesięczną, stanowi wartość wynagrodzenia należnego za jedną godzinę roboczą. Jeżeli miesięczne wynagrodzenie jest w każdym miesiącu takie samo, to stawka godzinowa będzie się zmieniać, w zależności od liczby dni roboczych w danym miesiącu. Kwota należna za godzinę pracy może stanowić podstawę do dalszych obliczeń, takich jak: wynagrodzenie za nadgodziny, za czas gotowości do pracy lub czas postoju. Innym przykładem zastosowania stawki godzinowej jest sprawdzenie, jaką część stałego wynagrodzenia miesięcznego będzie stanowiło wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Przykład 1

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, w październiku 2022 roku skorzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni roboczych. Stawka miesięczna wynikająca z umowy to 5000 zł brutto. Składnik stały wypłacany jest w pełnej wysokości ale jaką jego część przeznaczymy na wynagordzenie za czas urlopu?

168 h (liczba godzin roboczych dla pełnego etatu)5000 zł / 168 h = 29,76 zł (stawka godzinowa)29,76 zł * 16 h = 476,16 zł (wartość wynagrodzenia za czas urlopu)