USTAWIENIA
WYNIK
Okres wypowiedzenia: -
Rozwiązanie umowy: -